עיונים כלליים

קריאה בשם שלומית

  שאלה עמדה בפנינו אשה שקיבלנו אותה לגיור, השם האתיופאי שלה היה דומה קצת לשם שלומית....
קרא עוד >

מקריב עצמו כדי להציל אחרים וכדי שלא ליפול בשבי

מבוא במאמר אחר דנתי בהרחבה בשאלת כניסה לספק סכנה כדי...
קרא עוד >

הבא להרגך השכם להורגו, הבא במחתרת, דין רודף פגיעה באוכלוסיה אזרחית

מבוא במאמר זה נדון בשלשה דינים הקשורים זה בזה: א. הבא להרגך השכם להורגו. ב....
קרא עוד >

קבלת תרומות מקרן הידידות

מבוא במאמר הבא ברצוני לדון בשאלת קבלת תרומות מ"קרן הידידות". אני לא נכנס לעצם הדיון...
קרא עוד >

קבלת תשובת אפיקורוס

הרמב"ם כתב בנוגע ליהודי אפיקורוס שחזר בתשובה, שאין לקבלו בתשובה לעולם: ישראל שעבד עבודת כוכבים...
קרא עוד >

יעיד עליו יודע תעלומות

הרמב"ם פסק: ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו...
קרא עוד >

הדרך שמתוודים

מדברי הגמרא יש ללמוד שאת הווידוי צריך להיאמר בעמידה. וכך נפסק להלכה ב"שולחן ערוך"....
קרא עוד >

הזמן לאמירת הווידוי

נאמר בגמרא: תנו רבנן: מצות וידוי ערב יום הכפורים עם חשכה. אבל אמרו חכמים: יתודה...
קרא עוד >

הצורך לבקש מחילה

יש לעמוד על נקודה נוספת בדברי הרמב"ם, שלא מספיק הווידוי, צריך גם בקשת מחילה....
קרא עוד >

החובה לומר את החרטה והקבלה לעתיד בפיו

הרמב"ם פסק: כיצד מתודין אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי...
קרא עוד >

מצות תשובה ומצות וידוי

השאלה הראשונה שעולה בעיון בנושא התשובה היא, מה המצוה שמוטלת עלינו? שאלה זו מתחלקת...
קרא עוד >

שמיעה בקול חכמים

מבוא התורה כותבת (דברים יז, ח-יא): כִּי יִפָּלֵא מִמְּךָ דָבָר לַמִּשְׁפָּט בֵּין דָּם לְדָם בֵּין דִּין...
קרא עוד >

מסירת חלקים מארץ ישראל תמורת שלום

  מבוא במאמר זה נדון בשאלת מסירת חלקים מארץ ישראל תמורת שלום. אני משתמש בכוונה בלשון...
קרא עוד >

פסיקת הלכה על פי התנ"ך

  מבוא פסיקת ההלכה בענייני צבא היא פסיקה קשה, היות ואין מסורת הלכתית בנושאים אלו. אין...
קרא עוד >

איסור מגורים בארץ מצרים

מבוא במאמר הבא ברצוני לדון בשאלת מגורים בארץ מצרים. האם מותר לגור בארץ מצרים? האם...
קרא עוד >

דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאומרן בכתב

מבוא מובא בגמרא במסכת גיטין (ס, ע"ב): ורבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו האי ספר אפטרתא אסור...
קרא עוד >