שמיעת מוזיקה בימי המצרים

נוהגים שבימי בין המצרים לא שומעים מוזיקה. אנחנו נדון במקור מנהג זה וגם האם יש הקלות בדבר.

 


שאל את הרב