"ובלב כל חכם לב נתתי חכמה ועשו את כל אשר צויתך"

ספרים

ספר "חכם לב - בין ישראל לעמים"

קרא עוד >

ספר "גר המתגייר" כרך ד

קרא עוד >

ספר "גר המתגייר" כרך ג

קרא עוד >

ספר "גר המתגייר" כרך ב

קרא עוד >

לעוד מאמרים על ספרים

משנה

מסכת אבות - פרק ג - משנה כא-סוף הפרק

פירוש למסכת אבות פרק ג, משנה כא-סוף הפרק. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי...
קרא עוד >

מסכת אבות - פרק ג - משנה יז-כ

פירוש למסכת אבות פרק ג, משנה יז-כ. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה...
קרא עוד >

פרשת בלק - מתלמידיו של אברהם אבינו ומתלמידיו של בלעם

המשנה במסכת אבות (פרק ה, משנה יט) מבדילה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו...
קרא עוד >

מסכת אבות - פרק ג - משנה יא-טז

פירוש למסכת אבות פרק ג, משנה יא-טז. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה...
קרא עוד >

לעוד מאמרים על משנה

גיור

גר צדק - גר תושב

ננסה ללמוד מהלכות גר תושב להלכות גרות. מתוך הלכות גר תושב אולי אפשר להבין...
קרא עוד >

פרשת משפטים - חיוב הגר להביא קרבן

בסיום הפרשה (פרק כד) מסופר על כך שבני ישראל אמרו נעשה ונשמע וגם נערי...
קרא עוד >

פרשת משפטים - קבלת מצוות בגיור

יש מחלוקת תנאים מתי זרק משה את דם הברית על בני ישראל, ומתי אמרו...
קרא עוד >

גרים שאינם יודעים לקרוא ולכתוב

יש גרים שאינם יודעים לקרוא ולכתוב בעברית ואפילו בשפות אחרות. במקרים כאלו יש קושי...
קרא עוד >

לעוד מאמרים על גיור

תנ"ך

פרשת ויצא - תפילת ערבית רשות

בפרשת ויצא מסופר על יציאת יעקב מבאר שבע לחרן, ומסופר בפסוק השני של הפרשה...
קרא עוד >

פרשת ויצא - יסודות התפילה

בפרשת ויצא מסופר על יציאת יעקב מבאר שבע לחרן, ומסופר בפסוק השני של הפרשה...
קרא עוד >

פרשת ויצא - שם הפרשה

מה המסר שאפשר ללמוד משם הפרשה שלנו, פרשת "ויצא"?
קרא עוד >

פרשת תולדות - שם הפרשה

ננסה בכל פרשה ופרשה ללמוד איזה מסר משם הפרשה. מה אפשר ללמוד משם הפרשה...
קרא עוד >

לעוד מאמרים על תנ"ך

דעות

המסר מהמאורעות שעוברים עלינו

אירועים קשים עוברים על עם ישראל, ננסה לקחת כמה מסרים מתוך המאורעות האלו.
קרא עוד >

גדולתו של הרב חיים מאיר דרוקמן זצ"ל - הכל לשם שמים

  הרב חיים מאיר דרוקמן זצ"ל פעל רבות למען עם ישראל ועשה דברים גדולים. לא...
קרא עוד >

זכות שהיא חובה

הרב משה צבי וקסלר שליט"א, ראש ישיבה התיכונית קרית הרצוג, ראש הישיבה התיכונית שלי,...
קרא עוד >

כללים ליום בחירות

מה הם הכללים שעלינו לדעת ביום בחירות?
קרא עוד >

לעוד מאמרים על דעות

סיפורים

פרשת וארא - הפיכת המטה לתנין וחזרתו למטה

הקב"ה נתן למשה מספר אותות לעשות לפרעה על כך שהקב"ה שלחו. אחד מהאותות הוא,...
קרא עוד >

סיפור - מידת הבטחון

יש רבים שחושבים שיש להם מידת הבטחון. אבל, אנחנו נלמד מהי באמת מידת הבטחון.
קרא עוד >

סיפור - סגולות אמיתיות

כיום יש תופעה של חיפוש סגולות, אבל יש לדעת מהי סגולה אמיתית.
קרא עוד >

סיפור - הברכה לא תועיל

סיפור נפלא על הגרי"ז לעניין ברכה על הצלחה בלימוד תורה.
קרא עוד >

לעוד מאמרים על סיפורים

חגים ומועדים

ספירת יום השמונה עשר - הוד שבתפארת

כל יום בספירת העומר לפי המקובלים הוא כנגד ספירה מסויימת בענייני קבלה ויש לו...
קרא עוד >

ספירת יום השבעה עשר - תפארת שבתפארת

כל יום בספירת העומר לפי המקובלים הוא כנגד ספירה מסויימת בענייני קבלה ויש לו...
קרא עוד >

הקדמה לימי ספירת העומר

כל יום בספירת העומר לפי המקובלים הוא כנגד ספירה מסויימת בענייני קבלה ויש לו...
קרא עוד >

התאריך הראוי לקביעת זכרון לנצחון מלחמת ששת הימים

בקביעת יום שמחה לזכר הניסים שאירעו במלחמת ששת הימים, היו ויכוחים רבים, וניתנו אפשרויות...
קרא עוד >

לעוד מאמרים על חגים ומועדים

מחשבה

היחס לאומות העולם, לגרים ולגרי תושב

ר' יהודה הלוי, בספרו ה"כוזרי", הזכיר את החילוק בין בני ישראל לאומות העולם. לפיו,...
קרא עוד >

יגיעה להשיג אמונה

אמונה אינה דבר קל, צריך להתייגעות כדי להשיגה.
קרא עוד >

משמעות הגיור

מהי משמעות הגיור? הקב"ה ברא את האדם העומד בפנינו כנכרי ולא כיהודי, אם כן...
קרא עוד >

ברית מילה כיסוד המבדיל בין יהודי לנכרי

היה נראה לומר שאחד ההבדלים הברורים בין היהודים לנכרים הוא היושר והמוסר. נכון שבאומות...
קרא עוד >

לעוד מאמרים על מחשבה

עיוני הלכה

איסור בל יראה ובל ימצא

מבוא במאמר הבא ברצוני לדון בשאלה האם נמנים כשני אוסרים בל יראה ובל ימצא. שאלה...
קרא עוד >

איסור בל יראה ובל ימצא לאחר ו' שעות

מבוא יש מספר מצוות ומספר איסורים שהאדם נפגש עמם לקראת הפסח ובזמן הפסח. הוא נפגש...
קרא עוד >

חיוב שתית ד' כוסות

מבוא בשיעור הבא נדון בגדר חיוב שתיית ד' כוסות. ברצוני לדון בשאלה האם כל אחד...
קרא עוד >

אחריות ההורים לנזקי ילדיהם הקטינים

מבוא במאמר הנוכחי ברצוני לדון בשאלת אחריותם של ההורים על נזקי ילדיהם הקטינים. כפי שיתבאר...
קרא עוד >

לעוד מאמרים על עיוני הלכה

גמרא

הערות על הדף יומי - מסכת חגיגה - דף יד

הערות נרחבות על הדף יומי - מסכת חגיגה - דף יד
קרא עוד >

Daf Yomi Mesechet Hagiga - page 14

Short explanation of the daf yomi mesechet hagiga - page 14
קרא עוד >

דף יומי - מסכת מועד חגיגה - דף יד

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף יד
קרא עוד >

דף יומי - מסכת מועד קטן - דף כט

ביאור קצר לדף יומי - מסכת מועד קטן - דף כט
קרא עוד >

לעוד מאמרים על גמרא

הסטוריה

דרכם החינוכית של הרבנים בתקופת השואה

תקציר המאמר בוחן את דרכם החינוכית המיוחדת של הרבנים שחיו בתקופת השואה. כמובן, שכמו שפרצופיהם...
קרא עוד >

לעוד מאמרים על הסטוריה

מחקר

הערות במדרש "אלה אזכרה"

בקריאת מדרש "אלה אזכרה" (מתוך ספר "רב פעלים" לר' אברהם בן הגר"א זצ"ל) עלו...
קרא עוד >

לעוד מאמרים על מחקר