פרשת תרומה – ציווי בניית המשכן

הסבר מה משמעות הציווי לבנית המשכן? מדוע הקב"ה רוצה שנבנה משכן? מהי המטרה של בניית המשכן וכן הלאה בניית המקדש?


שאל את הרב