פרשת תרומה -סמיכות פרשת תרומה לפרשת משפטים

פרשת תרומה היא באה לאחר פרשת משפטים, האם יש מקום ללמוד מסמיכות זו? מדוע דווקא פרשת תרומה באה לאחר פרשת משפטים? בוודאי לפי הפרשנים שהפרשיות אינן כסדרן והציווי על עשיית המשכן בא לאחר עשיית העגל, יש מקום ללמוד מסמיכות זו.


שאל את הרב