פרשת תרומה – המסר לימינו

הסבר מה המשמעות של בניית הכלים המיוחדים למשכן? מה אנחנו צריכים ללמוד מבניית הכלים האלו לימינו. לכל יום ויום בעבודת ה' שלנו.


שאל את הרב