פרשת תרומה – אמות חצויות

בעשיית הארון יש דבר מיוחד שאין בשאר כלי המשכן, כל האמות של הארון, בין לרחוב, בין לאורך ובין לגובה הן אמות חצויות. מדוע האמות של הארון הן חצויות?


שאל את הרב