פרשת תצוה – יציאה מגלות אבל עדיין לא בגאולה

אפשר לצאת מהגלות, אבל עדיין לא להגיע לגאולה.


שאל את הרב