פרשת תולדות – שם הפרשה

ננסה בכל פרשה ופרשה ללמוד איזה מסר משם הפרשה. מה אפשר ללמוד משם הפרשה "תולדות"?


שאל את הרב