פרשת שמיני – השראת שכינה בכוח הברכה

מסופר בתחילת הפרשה שיש התגלות של כבוד ה' לאחר ברכת משה ואהרן. מדוע דווקא אז יש גילוי  ה'?


שאל את הרב