פרשת שמיני – הראה עוף טמא

כשמוזכרים שמות העופות הטמאים, יש עוף טמא ששמו ראה. מבואר בגמרא שהראה הוא גם האיה והדאה. הוא נקרא ראה כיון שהוא נמצא בבבל ורואה נבילות בארץ ישראל. השאלה אם יש לו ראיה כל כך טובה, מדוע הוא עוף טמא?


שאל את הרב