פרשת שמיני – הקמת המשכן ואיסור מאכלות אסורות

בתחילת פרשתנו מסופר על סיפור סיום הקמת המשכן. בעצם סיום שבעת ז' ימי המילואים. בהמשך הפרשה מסופר על איסור מאכלות אסורות. השאלה האם יש קשר בין שתי פרשיות אלו?


שאל את הרב