פרשת שמות – כל אחד יכול להיות משה

במדרש נאמר שבת פרעה ניסתה להביא את משה שינוק מהמניקות המצריות. אבל, הוא לא הסכים. לכן, היא היתה צריכה לתת אותה למניקה עבריה שבעצם היתה אמו – יוכבד. המדרש מלמד שהטעם שמשה לא ינק מהנשים המצריות כיון שלא יכול להיות שפה שידבר עם הגבורה ינוק ממצרית. הפוסקים הביאו את הדין הזה להלכה, שאין לתת תינוק יהודי לינוק מנכריה. השאלה נשאלת, הדברים האלו נאמרו דווקא לגבי משה כיון שידבר עם הגבורה, מה זה שייך לכל תינוק יהודי?


שאל את הרב