פרשת שמות – הכבדת לבו של פרעה

בפרשתנו מסופר שהקב"ה אומר למשה שיכביד את לבו של פרעה. גדולי הראשונים שאלו את השאלה איך יכול להיות שהקב"ה יכביד את לבו של פרעה? הרי יש יסוד בסיסי והוא בחירה חופשית. הקב"ה רק מעניש כיון שיש לכל אחד ואחד בחירה חופשית.


שאל את הרב