פרשת קדושים – ואהבת לרעך כמוך אני השם

מה הקשר בין הציווי "ואהבת לרעך כמוך" ובין מה שנאמר בהמשך הפסוק "אני ה' "?


שאל את הרב