פרשת קדושים – הציווי של קדושה

מחלוקת רש"י ורמב"ן במשמעות הציווי של קדושים תהיו.


שאל את הרב