פרשת צו – קרבן תודה

קרבן תודה הוא קרבן מיוחד שיש חובה של אכילת 40 לחמים, כמות מאוד גדולה וזמן האכילה הוא מאוד מצומצם. השאלה, מדוע התורה ציוותה על ריבוי אכילה וזמן מצומצם?


שאל את הרב