פרשת צו – לא היטו ימין ושמאל

החת"ם סופר מלמד אותנו יסוד חשוב בעניין מידת הענוה.


שאל את הרב