פרשת צו – אש בוער מתוכו

האש יורד מהשמים אבל גם צריך להביא אש מהדיוט. צריכה התעוררות גם מלמטה.


שאל את הרב