פרשת פקודי – עמוד הענן ביום ועמוד האש בלילה

בסוף הפרשה מסופר על כך שעמוד הענן היה מראה לבני ישראל את הדרך ביום ועמוד האש היה מראה להם את הדרך בלילה. מדוע דווקא עמוד האש היה מראה להם את הדרך בלילה ועמוד הענן היה מראה להם את הדרך ביום?


שאל את הרב