פרשת פקודי – מנורה מול השולחן

במשכן ובבית המקדש המנורה היתה נוכח השולחן, מה אפשר ללמוד מציווי זה?


שאל את הרב