פרשת משפטים – משפטים סמוכים לעשרת הדברות

בתחילת פרשת משפטים כתוב "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם". מה הכוונה לשים "לפניהם", לפני מה? כמו כן, יש לשאול מדוע פרשת משפטים באה בסמיכות לפרשת יתרו? מה התורה רוצה ללמד אותנו בסמיכות זו?


שאל את הרב