פרשת משפטים – הרוב צודק – האמנם?

מתי צריכים ללכת אחר הרוב? האם בכל דין ודין יש חובה ללכת אחר הרוב? מהי המטרה בכלל זה שעלינו ללכת על פי הרוב?


שאל את הרב