פרשת משפטים – "אנשי קודש תהיון לי

יש לעמוד על משמעות הציווי להיות אנשי קודש. מה הקב"ה מבקש מאיתנו בציווי זה? נראה שבציווי יש יסוד חשוב מאוד לעניין עבודת השם שלנו.


שאל את הרב