פרשת לך לך – הציווי והיה ברכה

בתחילת הפרשה הקב"ה אומר לאברהם אבינו "והיה ברכה". מהי משמעות אמירה זו? האם יש כאן ברכה, או אולי גם ציווי?


שאל את הרב