פרשת כי תשא – עם ישראל עם קשה עורף

בפרשת כי תשא מסופר על חטא העגל, ובפרק לב (פסק ט-י) כתוב: "ויאמר ה' אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא: ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול". רואים כאן שזה שעם ישראל הוא עם קשה עורף זו סיבה להריגתו. מצד שני, בסוף הפרשה כשבא משה לדבר עם ה' שיסלח לבני ישראל הוא טוען ואומר (פרק לד, פסק ט): "והנה אם נא מצאתי חן בעיניך אדנות ילך נא אדנות בקרבנו כי עם קשה עורף הוא וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו". רואים שמשה משתמש עם התכונה הזו של קשיות עורף כטעם לכפרה על חטא העגל. אם כן, צריך להבין האם תכונה זו היא תכונה טובה, או תכונה שלילית?


שאל את הרב