פרשת יתרו – נתינת התורה בקולות

בפרשתנו מסופר על מעמד הר סיני. במעמד הר סיני יש התגלות נפלאה של הקב"ה, יש קולות וברקים. מדוע התורה ניתנת דווקא בצורה של קולות וברקים?


שאל את הרב