פרשת יתרו – דמותו של יתרו וקבלת התורה

בפרשתנו יש שני סיפורים מרכזיים: א. סיפורו של יתרו, הגעתו למשה ועצתו בעניין השופטים. ב. מעמד הר סיני. האם יש מקום לקשר בין שני אירועיים אלו? האם זה בכדי שהתורה מספרת על יתרו שהוא המתגייר הראשון באותה פרשה שבה התורה מספרת על מעמד הר סיני?


שאל את הרב