פרשת יתרו – אשר הוצאתיך ולא אשר בראתיך

הקלטה על פרשת יתרו. מדוע בתחילת עשרת הדיברות נאמר "אשר הוצאתיך מארץ מצרים" ולא "אשר בראתיך"?


שאל את הרב