פרשת וישלח – ממה פחד יעקב

בתחילת פרשת וישלח (פרק לב, פסוק ח) כתוב: "ויירא יעקב מאוד ויצר לו". השאלה ממה פחד יעקב אבינו? הרי יש לו הבטחה אלקית לשמירה. אם כן, מדוע הוא פחד כל כך?


שאל את הרב