פרשת וישלח – חיצוניות כפנימיות

בפרשתנו מסופר (בראשית לב, יב): "הצילני נא מיד אחי מיד עשיו". מדוע יעקב אבינו היה צריך לפרט ולומר "מיד אחי מיד עשיו"? הרי אחיו הוא עשיו.


שאל את הרב