פרשת וישלח – השם יעקב והשם ישראל

הקב"ה שינה את שמו של אברהם אבינו ושרה אמנו. ואנחנו מוצאים שהשם הראשון שלהם התבטל. עד כדי כך שנאמר בגמרא במסכת ברכות (סוף פרק א) כל הקורא לאברהם אברם, עובר בעשה. אבל, לא כך הדברים לגבי יעקב. על אף שקיבל את השם ישראל, עדיין נשאר עם השם יעקב. ובהמשך עוד נקרא פעמים רבות יעקב. השאלה מה החילוק בין יעקב לאברהם?


שאל את הרב