פרשת וישב – משמעות יום הולדת

בפרשתנו מסופר על יום הולדתו של פרעה. האם אפשר ללמוד מפרעה לגבי משמעות היום הולדת?


שאל את הרב