פרשת וישב – להיות מופת ולא לעשות מופתים

גדולתו של האדם אינה בכך שעושה מופתים, אבל דווקא כשהתנהגותו היא למופת.


שאל את הרב