פרשת וירא – שם הפרשה

לכל פרשה יש שם, הפרשה נקראת בדרך כלל על אחת מהמילים הראשונות של הפרשה, או שתי מילים. רציתי לראות אם אפשר ללמוד איזה מסר משם הפרשה בכל פרשה ופרשה. השבת אנחנו דנים בנוגע לפרשת וירא.


שאל את הרב