פרשת ויצא – שם הפרשה

מה המסר שאפשר ללמוד משם הפרשה שלנו, פרשת "ויצא"?


שאל את הרב