פרשת ויצא – יהודי מחפש צדק

בפרשתנו מסופר כשיעקב מגיע לחרן הוא רואה את הרועים שיושבים ואינם מגוללים את האבן מעל פי הבאר, ומתחיל להוכיח את הרועים על כך. והשאלה נשאלת, וכי כך הדרך של איש זר שפתאום מגיע לעיר שאינו מכיר את תושביה?


שאל את הרב