פרשת ויצא – חלומו של יעקב וחלומו של פרעה

בפרשתנו מסופר על חלומו של יעקב, ויש הבדל תהומי בין חלומו של יעקב לחלומו של פרעה. ומתוך כך יש מסר גדול לדרך החיים שלנו ולחלומות שהאדם צריך לחלום ואיך צריך לפעול מתוך החלומות שלו.


שאל את הרב