פרשת וארא – הפיכת המטה לתנין וחזרתו למטה

הקב"ה נתן למשה מספר אותות לעשות לפרעה על כך שהקב"ה שלחו. אחד מהאותות הוא, הפיכת המטה לתנין וחזרתו למטה. מה משמעות האות הזה?


שאל את הרב