פרשת ואחרי מות – שני שעירים

נצטווה כהן הגדול להביא שני שעירים, שעיר אחד לעזאזל ושעיר לה'. מה הלימוד המיוחד שאפשר ללמוד מציווי מיוחד זה?


שאל את הרב