פרשת ואחרי מות – כי בענן ואראה על הכפורת

מדוע הקב"ה מתגלה דווקא בענן?


שאל את הרב