פרשת דברים – סיפור שליחת המרגלים

בפרשת דברים מסופר על שליחת המרגלים. אולם, כשמעמידים את פרשתנו עם פרשת שלח לך, שגם שם מסופר על שליחת מרגלים, אנחנו מוצאים מספר הבדלים. השאלה היא, מדוע יש את ההבדלים האלו בין הפרשיות השונות?


שאל את הרב