פרשת אמור – אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה

במסכת אבות (פרק ו) מובא דרשה שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. נרצה לעמוד מה הבסיס לדרשה זו?


שאל את הרב