סיפור – ר' משולם איגרא לא לכעוס

בהכנות לקראת הפסח לפעמים אנחנו מגיעים למידת הכעס. הרב משולם איגרא מלמד אותנו איך לא לכעוס.


שאל את הרב