סיום למסכת מגילה

הערה על סיום מסכת מגילה


שאל את הרב