מסר קצר – רואה נגעים של אחרים ולא שם עצמו

כתוב שהכהן רואה נגעים של אחרים, אבל לא נגעי עצמו. יש כאן מסר חשוב לכל אחד ואחד.


שאל את הרב