מסר קצר – מידת הבטחון כלפיך ולא כלפי אחרים

כל אחד צריך לבטוח בה', אבל אל לו לשלוח את מידת הבטחון על אחרים.


שאל את הרב