מסר קצר – מהו צורך אמיתי

הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו צריכים משהו, אבל אם נתבונן באמת נראה שאנחנו לא צריכים את הדבר.


שאל את הרב