מסר קצר – השם ילחם לכם ואתם תחרישון

נכון שצריך בטחון, אבל יחד עם זאת צריך השתדלות.


שאל את הרב