מסכת אבות – פרק ג – משנה כא-סוף הפרק

פירוש למסכת אבות פרק ג, משנה כא-סוף הפרק. עיון בדברי התנאים ובביאור דבריהם. דברי מחשבה ומוסר.


שאל את הרב